Kontakt

Slovenský Rybársky Zväz
Mestská Organizácia Košice

Kontakty

Mestská Organizácia Košice
Vodná č.1, 040 01, Košice
Slovensko
Telefón: 055/622 00 13
Fax: 055/729 78 97
Hlavný hospodár: 0903 627 862
Pomocný hospodár: 0903 627 861
Vedúci rybárskej stráže: 0910 902 851
Mailový kontakt
Vedenie MsO SRZ Košice - vedenie@srz-kosice.sk
Hospodár MsO SRZ Košice - hospodar@srz-kosice.sk

Otázka na nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná.