Naše revíry

Kaprové revíry

4-0630-1-1

Hornád č.1 Výmera : 147ha Hornad Popis: Brehy- 0,5 - 2,5m, hĺbka 0,5 - 3,5m, Brehový porast : jelša, vŕba, vybudované 3 MVE, tok vo veľkej miere regulovaný, vybudované 2 veľké kaskády, dno štrkovo-kamenité, miestami bahnité (hlavne nad MVE a kaskádami), prietoky závislé na VVN Ružín, lokálne zamŕza, v zime nálety kormoránov. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Jalec, Podustva, Mrena, Nosáľ, Šťuka, Zubáč, Pstruh potočný, Ploska pásavá
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové povolenie alebo hosťovacie povolenie

4-0830-1-1

Jazero Izra Výmera : 5ha Izra Popis: Brehovú vegetáciu tvorí prevážne dubový les, miestami pálka, trstina. Dno je bahnité. V zime zamŕza. Výskyt raka, rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Šťuka, Zubáč
Prístupová cesta: Lesná cesta z obce Kalša (smer Slanec z Košíc)
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové povolenie alebo hosťovacie povolenie

4-0840-1-1

Jazero Košice Výmera : 30 ha Jazero Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba. Priemerná hĺbka je 2 m dno je štrkovito-bahnité, v zime zamŕza, Jazero slúži aj ako letné kúpalisko, rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Pleskáč, Karas, Šťuka, Zubáč, Ostriež, Amur
Prístupová cesta: Košická mestská časť nad Jazerom
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-1500-1-1

Myslavský potok č.1 Výmera : 2,4 ha Myslavsky potok Popis: Brehy 0,3 - 1,5m, hĺbka 0,3 - 1,5m,jelša, vŕba, baza čierna, striedanie prúdivých a tichých úsekov, meandrovitý tok, dno štrkovito kamenné, bahnité, vybudovaná kamenná kaskáda, v zime zamŕza.
Obsádka rýb: Jalec, Plotica, Hrúz, Mrena
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové alebo hosťovacie povolenie

4-1610-1-1

Olšava č.1 Výmera : 11 ha Olsava Popis: Brehy 0,5 - 2,5m, hĺbka 0,3 - 3m, jelša, vŕba, baza čierna, striedanie prúdivých a tichých úsekov, meandrovitý tok, dno štrkovito kamenné, bahnité, v zime zamŕza.
Obsádka rýb: Jalec, Plotica, Podustva, Kapor, Šťuka, Hrúz, Mrena
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové alebo hosťovacie povolenie

4-2400-1-1

Sokoľanský potok Výmera : 6,5 ha Sokolansky potok Popis: Brehy 0,3 - 1m, hĺbka 0,3 - 0,8 m, jelša, vŕba, striedanie prúdivých a tichých úsekov, regulovaný tok, dno štrkovito kamenné, miestami bahno , v zime nezamŕza.
Obsádka rýb: Jalec, Plotica, Karas, Hrúz, Mrena
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové alebo hosťovacie povolenie

4-2620-1-1

Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby Výmera : 15 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Pleskáč, Karas, Šťuka, Zubáč, Ostriež, Amur, Sumec
Prístupová cesta: Medzi obcami Geča a Čaňa, prvé štrkovisko na pravej strane (poľné cesty)
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2630-1-1

Štrkovisko Čaňa - HS-cintorín Výmera : 15 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Pleskáč, Karas, Šťuka, Zubáč, Ostriež, Amur, Sumec
Prístupové cesty: Medzi obcami Geča a Čaňa, druhé štrkovisko na pravej strane (poľné cesty) ; od železničnej stanice Čaňa (poľné cesty)
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2640-1-1

Štrkovisko Čaňa - Nové jazero Výmera : 20 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m,dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Pleskáč, Karas, Šťuka, Zubáč, Ostriež, Amur, Sumec
Prístupová cesta: Pred obcou Čaňa, v smere od Hanisky pri Košiciach, prvé štrkovisko na pravej strane (asfaltová cesta)
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

Kaprové revíry časť 2

4-2650-1-1

Štrkovisko Čaňa - Rezervácia Výmera : 8 ha Hornad Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 2,5m,dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Pleskáč, Karas, Šťuka, Zubáč, Ostriež, Amur
Prístupové cesty: Pred obcou Čaňa, v smere od Hanisky pri Košiciach, prvé štrkovisko na ľavej strane (poľná cesta) ; Pred závorami doľava na ľavej strane
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2660-1-1

Štrkovisko Čaňa - Staré jazero Výmera : 10 ha Izra Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Pleskáč, Amur, Šťuka, Zubáč, Sumec
Prístupová cesta: V obci Čaňa v smere od Hanisky pri Košiciach pred železničným priecestím doprava
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2670-1-1

Štrkovisko Geča Výmera : 250 ha Jazero Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, topoľ, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Pleskáč, Amur, Šťuka, Zubáč, Sumec
Prístupové cesty: Medzi obcami Geča a Čaňa, pred cintorínom doľava, poľná cesta, potom panelová vedúca okolo 1/4 štrkoviska, pokračuje poľná cesta
V obci Čaňa v smere od obce Geča, prvá odbočka vľavo, rovno na poľnú cestu vedúcu k štrkovisku
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2680-1-1

Štrkovisko Kechnec Výmera : 250 ha Myslavsky potok Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 6,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Pleskáč, Amur, Šťuka, Zubáč, Sumec (rekord: 24kg Kapor [2004])
Prístupové cesty: V obci Kechnec okolo poľnohospodárskeho družstva, cez žel. priecestie, poľná cesta (štrkovisko je na ľavej strane cesty)
V obci Milhosť, za poľn. družstvom doprava, poľná cesta vedúca k štrkovisku (za mokra nebezpečenstvo uviaznutia)
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové alebo hosťovacie povolenie

4-2690-1-1

Štrkovisko Kokšov-Bakša Výmera : 5 ha Olsava Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, baza čierna, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 3m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Pleskáč, Amur, Šťuka, Zubáč
Prístupová cesta: Z obce Kokšov-Bakša
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-2700-1-1

Štrkovisko Krásna Výmera : 30 ha Sokolansky potok Popis: Brehovú vegetáciu tvorí vŕba, baza čierna, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 4,5m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Pleskáč, Amur, Šťuka, Zubáč, Sumec
Prístupová cesta: Za sídliskom nad Jazerom v Košiciach, pred obcou Krásna n.Hornádom odbočiť do prava na poľnú cestu vedúcu okolo výkupne žel.šrotu. Cesta zavedie k štrkovisku.
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie
Upozornenie: Od 1.1.2006 je tento revír s režimom "Lovenie rýb a ich púštanie" §8 odst.3 zákona č.139/2002 Z.z.

4-2890-1-1

Torysa č.1 Výmera : 32,4 ha Cana Popis: Brehy- 0,3 - 3m, hĺbka 0,5 - 3,5m, jelša, vŕba, dno štrkovo-kamenito-hlinité, miestami bahnité, lokálne zamŕza, ploska pásává, rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Jalec, Plotica, Podustva, Kapor, Šťuka, Hrúz, Mrena
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí zväzové kaprové alebo hosťovacie povolenie

4-3220-1-1

Vodná nádrž - Bidovce Výmera : 3 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvoria novovysadené dreviny. Hĺbka 0,3 - 2m, dno štrkovo bahnité, v zime zamŕza.
Obsádka rýb: Kapor, Karas, Šťuka
Prístupová cesta: Za obcou Ďurďošík v smere Košice-Michalovce, 2. odbočka do prava na poľnú cestu vedúcu k VN
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-3770-1-1

Vodná nádrž - Seňa Výmera : 5 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvoria vŕba, baza čierna, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 2m, dno bahnité, v zime zamŕza. Rybársky atraktívny.
Obsádka rýb: Kapor, Lieň, Amur, Šťuka, Zubáč
Prístupová cesta: V obci Seňa cestou, ktorá vedie k poľnohospodárskemu družstvu
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie

4-3960-1-1

Vodná nádrž - Vyšná Kamenica Výmera : 2 ha Cana Popis: Brehovú vegetáciu tvoria vŕba, jelša, trstina, pálka. Hĺbka 0,3 - 2m, dno bahnité, v zime zamŕza.
Obsádka rýb: Kapor, Jalec, Karas
Prístupová cesta: Nad obcou Vyšná Kamenica,
Potrebné povolenie: Pre členov z iných ZO platí hosťovacie povolenie
...
...