Hospodárska sekcia

Oznamy

Posledný záznam z dňa 2015-04-15. Názov: Zarybňovanie pstruhových revírov v roku 2015 .

Dátum
2015-04-15
Nadpis
Zarybňovanie pstruhových revírov v roku 2015
Informácia

 

26.03.2015     PD2     400 kg     prietočné jazero Košice                       dodávateľ: Čučma

02.04.2015     PP2     100 kg     úsek "Chyť a pusť" medzi Lodinami      dodávateľ: Čučma

02.04.2015     PP2     280 kg     okolie Trebejova                                  dodávateľ: Čučma

09.04.2015     PD2   1.000 kg    VN Bukovec                                       dodávateľ: Slovryb a.s.

14.04.2015     PP2        60 kg    úsek "Chyť a pusť" medzi Lodinami     dodávateľ: Čučma

15.04.2015     PD2      330 kg    úsek "Chyť a pusť" medzi Lodinami     dodávateľ: Slovryb a.s.

15.04.2015     PD2      330 kg    úsek od V. Lodiny po Kysak

15.04.2015     PD2      340 kg    úsek od Kysaku po Trebejov - most

 


Dátum
2013-09-12
Nadpis
Zarybňovanie v roku 2013-rekap
Informácia
Pstruhové revíry: 5.700 kg v hodnote 23.500 Eur
Kaprové revíry: 17.801 kg v hodnote 46.338 Eur
6.252 ks v hodnote 2.000 Eur ( Mieň )

Dátum
2013-09-12
Nadpis
Zarybňovanie PD2
Informácia
12.9.2013 - plánujeme zarybniť PD2: Bukovec - 500 kg a Hornád 2 - 500 kg. SPOLU: 1.000 kg dohodnutá cena: 3,50 Eur / kg

Dátum
2013-09-12
Nadpis
Odlov Črmeľského potoka
Informácia
10.9.2013 bola v spolupráci s vedením ObO 5 odlovená časť Črmeľského potoka od ústia s Hornádom po kaskády pri zimnom štadióne vrátane. Odlovených bolo cca 130 ks Pstruha potočného s priemernou dĺžkou 25 cm. Všetky ryby boli následné vypustené do Hornádu 2. V blízkej budúcnosti plánujeme zloviť aj ostatnú časť potoka a pripraviť ho na vysadenie PP1, ktorého plánujeme zakúpiť v hodnote 3.500 Eur ( cca 20.000 ks 8-12 cm ). Takto je v pláne do konca septembra zloviť všetky chovné potoky a následne ich zarybniť PP1. Nemalou časťou zakúpenej PP1 plánujeme zarybniť aj lovné potoky Olšava, Sopotnica, Ida, Bela, Opátka a Myslavský potok.

Dátum
2013-09-12
Nadpis
Zarybňovanie v roku 2013 ( pok
Informácia
26.6.2013 - zarybňovanie PD2: Bukovec - 500 kg, Hornád 2 - 500 kg SPOLU: 1.000 kg Cena: 3,50 Eur / kg
27.6.2013 - zarybňovanie Kaprom K3 ( lysec ): Kechnec - 1.765 kg, Čaňa (Rezervácia 2) - 670 kg, Čaňa (Staré jazero) - 695 kg, Jazero - 1.481 kg, Izra - 733 kg, Vyšná Kamenica - 695 kg, štrk. Krásna - 265 kg (K4)! SPOLU: 6.304 kg Cena: 2,50 Eur / kg K3 a 3,50 Eur / kg K4