Športová sekcia

Oznamy

Posledný záznam z dňa 2015-04-15. Názov: Preteky vyhlásené Odborom Rady.

Dátum
2015-04-15
Nadpis
Preteky vyhlásené Odborom Rady
Informácia

Preteky vyhlásené Odborom rady pre disciplínu "rybolovná technika" 2015

1. liga    23.-24.5.2015          Bratislava - Čuňovo

             06.-07.6.2015          Žlina

             27.-28.6.2015          Košice - "Majstrovstva Slovenska"

Uvedené preteky sú spolufinancované z rozpočtu MsO SRZ Košice

Preteky vyhlásené Odborom Rady pre deti "Zlatý Blyskáč" 2015

             02.05.2015              Mestské kolo ZB               Košice

             09.05.2015              Okresné kolo ZB               Košice

             20.06.2015              Krajské kolo ZB                Košice

            17.-20.9.2015           Celoslovenské kolo ZB      Liptovský Mikuláš

Uvedené preteky sú spolufinancované z rozpočtu MsO SRZ Košice


Dátum
2014-03-26
Nadpis
Preteky vyhlásené Odborom Rady pre deti " Zlatý blyskáč 2014"
Informácia

3.5.2014          Mestské kolo ZB            Košice

10.5.2014        Okresné kolo ZB            Košice

10.6.2014        Krajské kolo ZB             Košice

September      Celoslovenské kolo ZB    Bratislava 5

Uvedené preteky sú spolufinancované z rozpočtu MsO Košice


Dátum
2014-03-26
Nadpis
Preteky vyhlásené Odborom rady pre disciplínu "Rybolovná technika 2014"
Informácia

1. liga       24.- 25.5.2014             Bratislava - Čuňovo

                 5.- 6.7.2014               Zvolen

                19.- 20.7.2014            Považská Bystrica "majstrovstvá SR "

Uvedené preteky sú spolufinancované z rozpočtu MsO Košice

 

 


Dátum
2014-03-25
Nadpis
Pretek pre deti do 15 rokov
Informácia

Pretek v love rýb udicou na  „plávanú‘‘ pre deti do 15 rokov

Sekcia mládeže pri MsO SRZ Košice týmto pozýva dievčatá a chlapcov vo veku do 15 rokov na preteky v love rýb udicou na „plávanú’’.

Termín konania:       3.5.2014

Miesto konania:        Sídlisko nad Jazerom

Zhromaždisko:          Čiernomorská ulica, pod prístupovou cestou na kúpalisko Pláž

Časový program:      08.00 – 08.30  prezentácia, losovanie

                                 08.30              otvorenie preteku

                                 08.30 – 08.55 presun na stanovištia, príprava

                                 08.55 – 09.00 kŕmenie

                                 09.00 – 12.00 pretek

                                12.00              váženie, vyhodnotenie

Technické pokyny:  

-podmienkou účasti je členstvo v MsO SRZ Košice

-pretekári lovia na jednu udicu, v rezerve povolené neobmedzené množstvo

-množstvo návnad na kŕmenie je neobmedzené

-každý pretekár musí mať sieťku na uchovanie rýb k váženiu

-každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo

Štáb pretekov:                      Václav Ledvoň

Technické zabezpečenie:     športoví referenti obvodných organizácii

Bohaté úlovky a príjemné športové zážitky želá všetkým účastníkom

Výbor MsO SRZ Košice


Dátum
2014-03-25
Nadpis
Krúžok mladých rybárov 2014
Informácia

Pre deti vo veku do 15 rokov so záujmom o športový rybolov organizuje  MsO SRZ Košice  krúžok mladých rybárov. Teoretickú a praktickú prípravu deti ukončia dňa 27.5.2014 získaním členského preukazu a povolenia na rybolov.

Školenia sa budú konať raz za týždeň a to v utorok v čase od 16.30 do 17.30 hod.

Pre deti, ktoré prejavia záujem o súťaženie a pretekanie v rôznych disciplínach lovu rýb, naďalej máme pripravenú odbornú prípravu s prioritným zameraním na celoslovenskú súťaž o „ Zlatý blyskáč “

Zápis do krúžku sa uskutoční 1.4.2014 v Rybárskom dome na Vodnej č.1 v Košiciach v čase od 16.00 – 17.30 hod.